Elastolith DIY

Replica en natuurlijke stenen

Elastolith PRO

Isolatie en prefab

We distribueren in België en Frankrijk de Elastolith DIY en de Elastolith PRO steenstrips van Nederlandse productie.

We distribueren ook in België de Orsol  replica & natuurlijke stenen van Franse productie. We informeren architecten en aannemers op technisch gebied en garanderen een technische assistentie en opleiding op de werf zelf.